Europass

Europass dla naszych studentów.

Nasza Uczelnia zacieśnia współpracę z Krajowym Centrum Europass, a co za tym idzie rekomenduje korzystanie z dokumentów Europass.

Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, która promuje swobodny przepływ obywateli, także studentów i pracowników akademickich, w Europie. Dokumenty Europass, takie jak CV, Paszport językowy, Mobilność oraz Suplement do dyplomu, bezpośrednio umożliwiają przejrzystą prezentację swojej osoby w skali całego, starego kontynentu. Każdy kto chcę się wyróżnić na uczelni czy na rynku pracy poprzez wyjątkowe przedstawienie swoich osobistych kwalifikacji, kompetencji zawodowych, efektów wyjazdu na stypendium czy innej mobilności naukowej czy zawodowej ma do dyspozycji portfolio pięciu dokumentów.

36 krajowych centrów pełni w całej zjednoczonej Europie rolę punktów kontaktowych dla wszystkich zainteresowanych poszczególnymi dokumentami. Polskie biuro Europass działa przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Cele funkcjonowania Krajowego Centrum z założenia mają służyć szczególnie studentom oraz pracownikom sektora szkolnictwa wyższego. Możliwości jakie stwarzają dokumenty, w zakresie skutecznego poszukiwania zmian na europejskim rynku pracy, mają szczególną wartość dla przedstawicieli tej właśnie grupy.

Uprzejmie zapraszamy do korzystania z dokumentów Europass. Więcej informacji wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie internetowej: www.europass.org.pl

Jak dojechać?

Zobacz kampus