O programie/ about the programme

StartERASMUS+O programie/ about the prog...
Rozwiń

“Changing lives. Opening minds. Erasmus+”

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz promuje mobilność pracowników uczelni.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99.


Obecna faza programu obejmuje okres finansowania 2014-2020. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Budżet programu wynosi 14,7 mld euro. Ponad 4 mln osób otrzyma wsparcie, aby móc uczyć się, szkolić, pracować lub odbyć wolontariat w innym kraju.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

– 28 państw członkowskich Unii Europejskiej – bez Wielkiej Brytanii od 30.04.2019 – państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; – państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. – od 2019. SerbiaGrupa 1
Kraje z najwyższymi kosztami życia: Dania, Irlandia, Finlandia, Szwecja, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Luksemburg
Grupa 2
Kraje ze średnimi kosztami życia: Austria, Francja, Włochy, Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Holandia, Portugalia, Islandia, Turcja
Grupa 3
Kraje z najniższymi kosztami: Bułgaria, Czechy, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja, była republika Jugosławii Macedonia

• System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu realizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobyciu dyplomu ich ukończenia (na poziomie centralnym)

• Stawki stypendiów są sztywne i ustalane na poziomie krajowym

stawki 2020-2021/ scholarships (317 KB)

W przypadku wyjazdów SMS (studia) oraz SMT (praktyki) osoby otrzymujące w uczelni macierzystej stypendium z tytułu trudnej sytuacji materialnej (stypendium socjalne) otrzyma dodatkowe dofinansowanie w postaci kwoty +200 EUR/miesięcznie podczas całego pobytu za granicą (jednakże stypendium student otrzymuje w walucie PLN

• Wyjazdy studentów:
- możliwość wielokrotnych wyjazdów (do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów. Studenci studiów jednolitych – Wydział Lekarski z Oddz. Stom oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Med. Lab. – możliwość wyjazdu na łącznie 24 miesiące w trakcie całych studiów)
- Studenci, którzy uczestniczyli już w Programie Erasmus (wyjazd na praktyki (SMT) oraz studia (SMS) MOGĄ PONOWNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS+!
- możliwość korzystania z platformy kursów językowych on-line

Informacja Komisji Europejskiej na temat Kursów Językowych on-line Erasmus+ (92,1 KB)

- wyjazdy absolwentów na praktyki (w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów)źródło: http://erasmusplus.org.pl/

Więcej szczegółów w serwisie EXTRANET

ENGLISH VERSION:

Erasmus+ is the EU’s programme to support education, training, youth and sport in Europe. Its budget of €14.7 billion will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, train, and gain experience abroad.
By studying abroad with Erasmus+, you can improve your communication, language and inter-cultural skills and gain soft skills highly valued by future employers.

Your study period abroad can last from a minimum of 3 months (or 1 academic term or trimester) to a maximum of 12 months.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. It may vary according to differences in living costs between your country and the destination country.

stawki 2020-2021/ scholarships (317 KB)

More details about Erasmus+ SMS studies qualification: EXTRANET

Jak dojechać?

Zobacz kampus