O programie/ about the programme

StartOFERTA ERASMUS+O programie/ about the prog...
Rozwiń

“Changing lives. Opening minds. Erasmus+”

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz promuje mobilność pracowników uczelni.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99.


Obecna faza programu obejmuje okres finansowania 2021-2027. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do unduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Budżet programu wynosi 30 mld euro. Ponad 12 mln osób otrzyma wsparcie, aby móc uczyć się, szkolić, pracować lub odbyć wolontariat w innym kraju.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

– 27 państw członkowskich Unii Europejskiej – bez Wielkiej Brytanii od 30.04.2019 – państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; – państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. – od 2019. SerbiaGrupa 1
Kraje z najwyższymi kosztami życia: Dania, Irlandia, Finlandia, Szwecja, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Luksemburg
Grupa 2
Kraje ze średnimi kosztami życia: Austria, Francja, Włochy, Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Holandia, Portugalia, Islandia, Turcja
Grupa 3
Kraje z najniższymi kosztami: Bułgaria, Czechy, Słowenia, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Rumunia, Słowacja, była republika Jugosławii Macedonia

• System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu realizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobyciu dyplomu ich ukończenia (na poziomie centralnym)

• Stawki stypendiów są sztywne i ustalane na poziomie krajowym

stawki 2020-2021/ scholarships (317 KB)

W przypadku wyjazdów SMS (studia) oraz SMT (praktyki) osoby otrzymujące w uczelni macierzystej stypendium z tytułu trudnej sytuacji materialnej (stypendium socjalne) otrzyma dodatkowe dofinansowanie w postaci kwoty +200 EUR/miesięcznie podczas całego pobytu za granicą (jednakże stypendium student otrzymuje w walucie PLN

• Wyjazdy studentów:
- możliwość wielokrotnych wyjazdów (do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów. Studenci studiów jednolitych – Wydział Lekarski z Oddz. Stom oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddz. Med. Lab. – możliwość wyjazdu na łącznie 24 miesiące w trakcie całych studiów)
- Studenci, którzy uczestniczyli już w Programie Erasmus (wyjazd na praktyki (SMT) oraz studia (SMS) MOGĄ PONOWNIE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS+!
- możliwość korzystania z platformy kursów językowych on-line

Informacja Komisji Europejskiej na temat Kursów Językowych on-line Erasmus+ (92,1 KB)

- wyjazdy absolwentów na praktyki (w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów)źródło: http://erasmusplus.org.pl/

Więcej szczegółów w serwisie EXTRANET

ENGLISH VERSION:

Erasmus+ is the EU’s programme to support education, training, youth and sport in Europe. Its budget of €30 billion will provide opportunities for over 12 million Europeans to study, train, and gain experience abroad.
By studying abroad with Erasmus+, you can improve your communication, language and inter-cultural skills and gain soft skills highly valued by future employers.

Your study period abroad can last from a minimum of 3 months (or 1 academic term or trimester) to a maximum of 12 months.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. It may vary according to differences in living costs between your country and the destination country.

stawki 2020-2021/ scholarships (317 KB)

More details about Erasmus+ SMS studies qualification: EXTRANET

Jak dojechać?

Zobacz kampus