POLITYKA JĘZYKOWA

StartOFERTA ERASMUS+POLITYKA JĘZYKOWA

Polityka językowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny skupiony jest przede wszystkim na nauczaniu medycyny. Jednak jako uczelnia wyższa proponujemy naszym studentom także rozwijanie umiejętności językowych. Poza znajomością języka angielskiego wymagamy od naszych studentów szczególnie ważnego medycznego „esperanto”– łacinę.

Język angielski w młodym środowisku:

Na początku XXI wieku Gdański Uniwersytet Medyczny otworzył kierunek anglojęzyczny na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym – English Division. Studia te są dostępne zarówno dla studentów z zagranicy, jak i z Polski, którzy chcą osiągnąć wysoki poziom wiedzy nie tylko w ogólnym języku medycznym, lecz także w języku obcym.

Po latach doświadczenia nabytego w ramach wymian studenckich wiemy, że to przede wszystkim brak znajomości języka a nie wiedzy jest blokadą w osiągnięciu międzynarodowego sukcesu przez młodych ludzi. Uniwersytet oferuje dwa rodzaje kursów dla przyszłych studentów, którzy uważają, że nie posiadają wystarczającej znajomości języka angielskiego. Studenci mogą uczestniczyć w dwóch rocznych kursach – English Language Course i Premedical Course, na których doskonalą swoje zdolności językowe, a także przygotowują się do nauki głównych przedmiotów medycznych, oczywiście w języku angielskim.

Przed rozpoczęciem kursu lub studiów, studenci biorą udział w tygodniu zapoznawczym, podczas którego mają okazję nauczyć się podstaw języka polskiego oraz poznać polską kulturę. Kurs języka polskiego jest kontynuowany także podczas studiów, gdyż podstawowa wiedza językowa potrzebna będzie do porozumienia się z pacjentem.

Aspekt międzynarodowy i wymiany:

Podczas nauki polscy i zagraniczni studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia w wybranym przez nich kraju europejskim poprzez wzięcie udziału w rozmaitych programach wymian. Gdański Uniwersytet Medyczny przygotowuje ich do tego już od pierwszego roku studiów, proponując kursy z trzech licznie stosowanych języków: francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego (pomijając język polski i angielski, które są obowiązkowe).

Rozwój personelu:

Także pracownicy akademiccy i administracyjni są zachęcani do czynnego poprawiania swoich umiejętności, także jeżeli chodzi o znajomości języków obcych. Uniwersytecki plan strategicznego rozwoju zawiera aktywną politykę dotyczącą szkoleń i postępu personelu. Obecnie wszyscy pracownicy są zobowiązani do znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Dla tych, którzy nie posiadają znajomości żadnego języka obcego, GUMed oferuje wiele okazji do nauki, począwszy od pełnego sfinansowania kursów językowych, a skończywszy na wymianach zagranicznych w celu podwyższenia umiejętności językowych. Poprzez organizowanie kursów, które mają na celu przybliżenie kultur określonych krajów Unii Europejskiej, a także tych poza nią. Pracownicy GUMed-u są szkoleni w zakresie świadomości o różnicach kulturowych i językowych, aby efektywniej współpracować ze studentami i personelem z zagranicy.

Jak dojechać?

Zobacz kampus