Koordynatorzy Erasmus+/ Erasmus+ Coordinators

StartOFERTA ERASMUS+Koordynatorzy Erasmus+/ Era...

Kod ERASMUS+ GUMed (Erasmus+ Code): PL GDANSK03

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+
Erasmus+ Institutional Coordinator
mgr Ewa Kiszka
Kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni
Internationalization Office
Adres: ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Tel. (58) 349 11 61
E-mail ewa.kiszka@gumed.edu.pl


Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+ na Wydziale Lekarskim
Departmental Erasmus+ Coordinator of the Faculty of Medicine
dr hab. Kamil Chwojnicki
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Adres: ul. M. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk Tel. (58) 349 32 70
E-mail kamil.chwojnicki@gumed.edu.pl


Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+ na Wydziale Lekarskim – kierunek lekarsko – dentystyczny
vice-Departmental Erasmus+ Coordinator of the Faculty of Medicine – field of dentistry
dr hab. Agata Żółtowska
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
Adres: E. Orzeszkowej 18,
80-208, Gdańsk
Tel./fax: 58 349 16 79
E-mail agata.zoltowska@gumed.edu.pl

Osoba kontaktowa ERASMUS+ na Wydziale
Contact person in the Dean’s Office of the Faculty of Medicine
STUDENCI WYJEŻDŻAJĄCY/ OUTGOING STUDENTS:
Urszula Pawlik-Dobrowolska
Tel. (58) 349 12 05
Faks (58) 349 10 68
E-mail erasmus.outgoing@gumed.edu.pl
STUDENCI PRZYJEŻDŻAJĄCY / INCOMING STUDENTS
Tel. (58) 349 12 05
Faks (58) 349 10 68
E-mail erasmus.incoming@gumed.edu.pl


Koordynator Wydziałowy ERASMUS+
na Wydziale Farmaceutycznym

dr hab. Ilona Olędzka
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Adres: Al. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
Tel. (58) 349 16 35
Faks (58) 349 16 30
E-mail ilona.oledzka@gumed.edu.pl


Osoba kontaktowa ERASMUS+ na Wydziale
Patrycja Ocicka
Tel. (58) 349 12 01
Faks (58) 349 12 97
E-mail erasmus.wf@gumed.edu.pl


Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+
na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

mgr Katarzyna Pietrzak
Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie
Adres: ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Tel. (58) 349 19 80
E-mail katarzyna.pietrzak@gumed.edu.pl


Osoba kontaktowa ERASMUS+ na Wydziale
mgr Magdalena Szwertfeger
Tel. (58) 349 10 67
Faks (58) 349 12 49
E-mail erasmus.wnoz@gumed.edu.pl

Jak dojechać?

Zobacz kampus