Koordynatorzy Erasmus+/ Erasmus+ Coordinators

StartERASMUS+Koordynatorzy Erasmus+/ Era...
Rozwiń

Kod ERASMUS+ GUMed (Erasmus+ Code): PL GDANSK03

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+
Erasmus+ Institutional Coordinator
mgr Ewa Kiszka
Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni
Department of Internationalization
Adres: ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Tel. (58) 349 11 61
Faks (58) 349 12 00
E-mail ewa.kiszka@gumed.edu.pl


Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+ na Wydziale Lekarskim
Departmental Erasmus+ Coordinator of the Faculty of Medicine
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Adres: ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Tel. (58) 349 25 05
Faks (58) 349 11 86
E-mail alicja.debska-slizien@gumed.edu.pl


Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+ na Wydziale Lekarskim – kierunek lekarsko – dentystyczny
vice-Departmental Erasmus+ Coordinator of the Faculty of Medicine – subfaculty of dentistry
dr hab. Agata Żółtowska
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
Adres: E. Orzeszkowej 18,
80-208, Gdańsk
Tel./fax: 58 349 16 79
E-mail agata.zoltowska@gumed.edu.pl

Osoba kontaktowa ERASMUS+ na Wydziale
Contact person in the Dean’s Office of the faculty of medicine
mgr Aleksandra Kroll-Kiszczak
Tel. (58) 349 12 05
Faks (58) 349 10 68
E-mail erasmus.wl@gumed.edu.pl


Koordynator Wydziałowy ERASMUS+
na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

dr hab. Ilona Olędzka
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Adres: Al. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
Tel. (58) 349 16 35
Faks (58) 349 16 30
E-mail ilona.oledzka@gumed.edu.pl


Osoba kontaktowa ERASMUS+ na Wydziale
mgr Weronika Garstecka
Tel. (58) 349 12 01
Faks (58) 349 12 97
E-mail erasmus.wf@gumed.edu.pl


Koordynator Wydziałowy Programu ERASMUS+
na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i
Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

dr Anna Roszmann
Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego
Adres: ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
Tel. (58) 349 19 22
E-mail anna.roszmann@gumed.edu.pl


Osoba kontaktowa ERASMUS+ na Wydziale
mgr inż. Alicja Sroga
Tel. (58) 349 10 67
Faks (58) 349 12 49
E-mail erasmus.wnoz@gumed.edu.pl

Jak dojechać?

Zobacz kampus