Wyjazd na praktykę SMT/ Erasmus+ Traineeship

StartERASMUS+Wyjazd na praktykę SMT/ Era...
Rozwiń

WSZYSTKICH STUDENTÓW ZAINTERESOWANYCH WYJAZDEM NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:

1. Nie ma żadnej rekrutacji na wyjazdy na PRAKTYKĘ w ramach programu Erasmus+.

2. Należy SAMODZIELNIE nawiązać kontakt z jednostką, w której ma się odbywać praktyka – na terenie UE

3. Program praktyki może być obowiązkowy lub dobrowolny- jednak związany z tematyką studiów

4. Żeby skorzystać z możliwości wyjazdu na praktyki należy złożyć w Sekcji Współpracy Międzynarodowej komplet dokumentów – uzupełniony i podpisany przez obydwie strony “Learning Agreement for Traineeship” oraz zaproszenie (wzór na stronie)

5. Czas wyjazdu to min. 2 miesiące (min. 60 dni)

6. Na praktykę można wyjeżdżać wielokrotnie! Każdy student ma do wykorzystania w swojej studenckiej karierze 12 miesięcy na każdym cyklu studiów- na medycynie 24 miesiące!

7. Z możliwości wyjazdu na praktyki mogą również korzystać absolwenci GUMed (dokumenty aplikacyjne należy złożyć dopóki aplikant ma status studenta)

Więcej szczegółów w serwisie EXTRANET

INFORMATION FOR STUDENTS WHO ARE INTERESTED IN MOBILITY WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME- TRAINEESHIP

1. There is no qualification process for traineeship within Erasmus+ programme

2. You are obliged to find the institution by your own – in the EU

3. The program of the traineeship can be voluntary or obligatory – however it must be related to the study curriculum

4. In order to take advanatage of the mobility you must submit following documents: completed and signed “Learning Agreement for Traineeship” and invitation letter- the documents must be delivered to International Relations Office

5. The period of the mobility is min. 2 months (60 days)

6. You can go for the traineeship several times (every student can spend together 12 months on every cycle of studies abroad (24 months for students of medicine)

UWAGA Został uruchomiony portal ułatwiający studentom poszukiwanie miejsc odbywania praktyk zagranicznych. Strona ta może służyć studentom jedynie jako wsparcie w poszukiwaniu miejsca praktyk. Instytucja, w której student zamierza odbyć praktykę nie musi znajdować się w portalu.

www.praxisnetwork.eu
www.erasmusintern.org

Jak dojechać?

Zobacz kampus