Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych

StartDział Współpracy z Zagranic...
Rozwiń
  • Koordynacja współpracy z zagranicą w ramach umów międzyuczelnianych (dwustronnych, wielostronnych)
  • Przyjmowanie gości i organizowanie delegacji zagranicznych Władz Uczelni
  • Prowadzenie spraw związanych z udziałem Uczelni w programach dydaktycznych (ERASMUS+, NUPACE, CEEPUS itp.)
  • Prowadzenie spraw związanych z projektami rozwojowymi Uczelni dofinansowywanych z funduszy strukturalnych i innych pokrewnych
  • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych

W strukturze organizacyjnej Uczelni Dział podlega:

Prorektor ds. Rozwoju i Organizacji Kształcenia
Prof. dr hab. Jacek BIGDA – pierwszy zastępca Rektora
tel./faks: (58) 349 10 52
e-mail: prorektor.edukacja@gumed.edu.pl


Informacje Działu są dostępne dla pracowników i studentów w serwisie extranetowym GUMed w grupie informacji: Informacje jednostek administracji > Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Programów Rozwojowych

Jak dojechać?

Zobacz kampus