Nasze projekty

StartNasze projekty

Projekt „Welcome Center Kwadrans Akademicki (WCKA)”

Czas trwania projektu: 10.2018 – 03.2021

Kwota finansowania: 265 tyś. PLN

Cele projektu:

 • Utworzenie Welcome Point – stanowiska do obsługi studentów zagranicznych
 • Przeszkolenie ponad 120 pracowników GUMed pod kątem:
  • językowym (j. angielski na wielu poziomach)
  • wrażliwości międzykulturowej
  • coaching i cechy przywódcze
  • komunikacja społeczna (werbalna i niewerbalna)
 • Utworzenie strony internetowej wraz z chatbox’em Welcome Point
 • Pozyskanie najlepszych wzorców i praktyk z zagranicznych uczelni przy pomocy serii wizyt studyjnych
 • Konferencja kończąca projekt wraz z cyklem prelekcji „YOU ARE WELCOME”

Strona opisująca projekt i konferencję: http://urwelcome.gumed.edu.pl

szkolenie_a1.jpg
szkolenie_ken.jpg
together_berlinb.jpg
Goettingen-Welcome-Centre-erhaelt-neue-Servicestruktur_master_reference.jpg
berlin3.jpg
santiago2.jpg
konf.JPG
Projekt pt. „Hand in Hand into the Future” w programie NAWA pt. „International Alumni”

Okres realizacji: 05.2019 – 03.2021

Kwota finansowania: 99.910 PLN

Cele projektu:

 • integracja absolwentów zagranicznych ze środowiskiem akademickim GUMed
 • doskonalenie procesu kształcenia i zwiększanie satysfakcji studentów ze studiów w GUMed i w Gdańsku w oparciu o informacje zwrotne od absolwentów zagranicznych
 • zwiększenie zasięgu, atrakcyjności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacyjnych GUMed za granicą

Działania w projekcie:

 • spotkania z absolwentami zagranicznymi w GUMed oraz za granicą (Szwecja: Sztokholm, Göteborg; Norwegia: Oslo, Bergen); wystąpienia absolwentów zagranicznych z Peru i Zambii podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 (nagrania odtwarzane online)
 • rozwinięcie witryny internetowej dla absolwentów zagranicznych GUMed
 • webinaria tematyczne dla studentów i pracowników GUMed z udziałem absolwentów zagranicznych w roli prelegentów (8 webinariów z udziałem łącznie około 500 uczestników)
 • sesje mentoringowe dla studentów GUMed z udziałem absolwentów zagranicznych w roli prelegentów (3 sesje: 1 na żywo, 2 online prowadzone przez 4 absolwentki zagraniczne; łącznie około 200 uczestników; materiały dostępne na witrynie internetowej)
 • pierwsze w historii Uczelni badanie ankietowe satysfakcji absolwentów GUMed (223 respondentów: 150 absolwentów polskich i 73 absolwentów zagranicznych)
 • uhonorowanie absolwentów zagranicznych zaangażowanych w realizację projektu HHF
A1_Spotkanie_abs_AmbRP_Sztokholm_190913.jpg
W2_dr_Agnieszka_Wasilewska_200304.jpg
M1_dr_Anna_Wolska_200305.jpg
M3_dr_Martha_Kedrzycki_dr_Martina_Leczycka_210315_screen.png
W3_dr_Dorota_Szlosowska_200319_screen.png
Konf_HHF_210310__4.jpg
Konf_HHF_210310__3.jpg
M2_dr_Rita_Wyrębek_210218.PNG

Jak dojechać?

Zobacz kampus