Nupace (Nagoya)

NUPACE jest międzyuczelnianym programem pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a Nagoya University, School of Medicine w Japonii. Współpraca przewiduje wymianę studentów na krótkie pobyty (od 4 do 12 miesięcy) miesięcy celu odbycia części studiów za granicą.

Gdański Uniwersytet Medyczny bierze udział w programie NUPACE od lutego 1996 roku.

Udział w wymianie mogą brać studenci Wydziału Lekarskiego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii GUMed, którzy ukończyli II rok studiów dziennych, mają dobre wyniki w nauce i bardzo dobrze znają język angielski (posiadają certyfikat językowy). Studenci mogą ubiegać się o stypendium NUPACE dwa razy w roku. W semestrze zimowym (termin składania dokumentów mija 1 listopada) oraz w semestrze letnim (termin składania aplikacji upływa 15 marca).

więcej szczegółów na stronie: EXTRANET NUPACE

Jak dojechać?

Zobacz kampus