Kontakt

StartKontakt
konfa5.JPG
my_koszulki_mniejsze.jpg

PROREKTOR DS. ROZWOJU I ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

Prof. dr hab. Jacek BIGDA – pierwszy zastępca Rektora
tel.: (58) 349 10 52
e-mail: prorektor.edukacja@gumed.edu.pl


BIURO DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI

ul. Dębinki 7, parter, pok. 5, 80-211 Gdańsk, POLSKA
www.intrel.gumed.edu.pl


mgr Ewa Kiszka – kierownik Biura
tel.: (58) 349 11 61
ewa.kiszka@gumed.edu.pl

Welcome Point – Centrum Wsparcia Studentów i Pracowników Zagranicznych


mgr Marzena Kołtoniak
Emilia Wiśniewska
tel.: (58) 349 17 87
welcome@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Relacji z Absolwentami Zagranicznymi


Dr Jacek Kaczmarek
tel.: (58) 349 13 58
iaro@gumed.edu.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Dębinki 7, I piętro, pok. 22, 80-211 Gdańsk,POLSKA
www.intrel.gumed.edu.pl

Dr Dawid Spychała – kierownik Działu
Współpraca międzynarodowa (umowy międzyuczelniane, wymiana nauczycieli i pracowników), wnioskowanie o fundusze na programy wymiany oraz prowadzenie projektów rozwojowych
tel.: (58) 349 90 11
dawid.spychala@gumed.edu.pl

mgr Karolina Derda – współpraca międzynarodowa (umowy międzyuczelniane dotyczące wymiany studentów i pracowników, wymiana studentów w ramach programu Erasmus+)
tel.: (58) 349 12 00
karolina.derda@gumed.edu.pl

mgr Adrian Bakun – współpraca międzynarodowa (wymiana pracowników i studentów, goście Uczelni)
tel.: (58) 349 12 00
adrian.bakun@gumed.edu.pl

Jak dojechać?

Zobacz kampus