Kontakt

StartKontakt
Rozwiń

Prorektor ds. Rozwoju i Organizacji Kształcenia

Prof. dr hab. Jacek BIGDA – pierwszy zastępca Rektora
tel./faks: (58) 349 10 52
e-mail: prorektor.edukacja@gumed.edu.pl


Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni

80-210 GDAŃSK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, POLSKA
www.intrel.gumed.edu.pl


mgr Ewa Kiszka – kierownik Działu
tel.: (58) 349 11 61, faks: (58) 349 11 62
ewa.kiszka@gumed.edu.pl

mgr Dawid Spychała – z-ca kierownika Działu, współpraca międzynarodowa (umowy międzyuczelniane, goście Uczelni)
i projekty dydaktyczne finansowane ze źródeł zagranicznych
tel./faks: (58) 349 12 00
dawid.spychala@gumed.edu.pl


SEKCJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

mgr Karolina Derda – współpraca międzynarodowa (umowy międzyuczelniane, goście Uczelni)
i projekty dydaktyczne finansowane ze źródeł zagranicznych
tel./faks: (58) 349 12 00
karolina.derda@gumed.edu.pl

mgr Adrian Bakun – współpraca międzynarodowa (umowy międzyuczelniane, goście Uczelni)
i projekty dydaktyczne finansowane ze źródeł zagranicznych
tel./faks: (58) 349 12 00
adrian.bakun@gumed.edu.pl

Jadwiga Sroga – obsługa administracyjno-finansowa
tel./faks: (58) 349 10 52
jadwiga.sroga@gumed.edu.pl


STANOWISKO DS. RELACJI Z ABSOLWENTAMI ZAGRANICZNYMI
Dr Jacek Kaczmarek
tel./faks: (58) 349 13 58
iaro@gumed.edu.pl

CENTRUM WSPARCIA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH – WELCOME POINT
Vacat

Jak dojechać?

Zobacz kampus