Dla gospodarki

Rozwiń
Inkubator Innowacyjności

Celem programu Inkubator Innowacyjności+ jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. W ramach jego realizacji planowane jest wsparcie finansowe dla projektów o potencjale komercyjnym.

Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskał finansowanie w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konsorcjum, w skład którego wchodzą również: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański i spółka celowa PG Excento, otrzymało finansowanie w kwocie 3 750 000 zł, z czego udział GUMed wynosi 875 000 zł.

d920f2d1355fa43c3b8ac30004cde7a4.jpg
Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Głównym celem inteligentnej specjalizacji ISP4 działającej w obszarze technologii medycznych jest stworzenie w województwie pomorskim centrum kompetencji w obszarze zdrowia o znaczeniu międzynarodowym wzmacniającego konkurencyjność i atrakcyjność firm poprzez inwestycje w badania i rozwój, budowanie kompetencji, rozwój innowacyjnych produktów i technologii. Gdański Uniwersytet Medyczny jest aktywnym członkiem Partnerstwa na rzecz Inteligentnej Specjalizacji ISP4.

Inteligentne specjalizacje to dziedziny życia gospodarki lub nauki, które polskie regiony zidentyfikowały i wspierają w perspektywie finansowej 2014-2020.

LOGO_ISP_Kolor_02_2014_OK.jpg
EIT Health – Program RIS

Gdański Uniwersytet Medyczny – we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi – w roku 2017 stanowił regionalny ośrodek koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme (RIS) w ramach programu EIT Health Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. W ramach inicjatywy RIS zainteresowane przedsiębiorstwa mogły uzyskać wsparcie w programach akceleracyjnych InnoStars Award (dla początkujących start-upów) oraz European Health Catapult (dla start-upów i małych przedsiębiorstw dysponujących produktem gotowym do sprzedaży). Koordynatorami uczelnianymi programu byli: prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia oraz dr hab. Anna Żaczek z Zakładu Biologii Komórki.

EIT_Health_colour_logo.png

Jak dojechać?

Zobacz kampus