Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Rozwiń

Inteligentna Specjalizacja Pomorza w obszarze Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia (ISP4) obejmuje rozwój produktów, usług i technologii w zakresie:

 • nowoczesnych rozwiązań w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia;
 • nowoczesnych rozwiązań w diagnostyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia;
 • nowoczesnych rozwiązań w terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia;
 • systemów wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Głównym celem ISP4 jest stworzenie w województwie pomorskim centrum kompetencji w obszarze zdrowia o znaczeniu międzynarodowym wzmacniającego konkurencyjność i atrakcyjność firm poprzez inwestycje w badania i rozwój, budowanie kompetencji, rozwój innowacyjnych produktów i technologii.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele operacyjne (szczegółowe):

 • rozwój nowych/innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie metod terapeutycznych, programów profilaktyki oraz materiałów w oparciu o realizowane prace badawczo-rozwojowe;
 • stworzenie platformy współpracy ukierunkowanej na intensyfikację współpracy pomiędzy nauką a biznesem, w obszarze prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji wyników badań;
 • zbudowanie świadomości o potrzebach i możliwościach związanych z upowszechnieniem oraz modernizacją systemów i programów profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa wśród podmiotów mogących realizować wyżej wymienione działania (pracodawcy, samorządy, instytucje edukacyjne, podmioty ochrony zdrowia).

Zakres przedmiotowy specjalizacji obejmuje:

 1. Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia
  • rozwiązania i technologie dla zintegrowanych programów profilaktyki ogólnej oraz prewencji pierwotnej i wtórnej chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia, wsparte rozwiązaniami ICT, telemedycznymi oraz nowymi urządzeniami medycznymi;
  • technologie otrzymywania produktów żywnościowych o znamionach żywności funkcjonalnej, terapeutycznej skierowanej do grup konsumentów o zdefiniowanych potrzebach żywieniowych (np. niemowlęta, pacjenci onkologiczni, osoby autystyczne), naukowa weryfikacja ich jakości zdrowotnej pod kątem profilaktyki chorób cywilizacyjnych uprawniającej do oświadczeń żywieniowych zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi (EFSA).
 2. Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia
  • Rozwiązania i technologie dla zintegrowanych programów diagnostyki chorób cywilizacyjnych, wsparte rozwiązaniami ICT, telemedycznymi oraz nowymi urządzeniami medycznymi. W tym służące przyspieszaniu wykrywania chorób i rozpoczynania terapii.
 3. Nowoczesne rozwiązania w terapii chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia
  • rozwiązania i technologie dla zintegrowanych procesów diagnostycznych monitorowania terapii (w tym monitorowanie compliance) chorób cywilizacyjnych, wsparte rozwiązaniami ICT, telemedycznymi oraz nowymi urządzeniami medycznymi;
  • zastosowania biotechnologii, innowacyjnej analizy biofarmaceutycznej i syntezy dla nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych – leki innowacyjne (niskocząsteczkowe i biologiczne), biopodobne (ang. biosimilars) i ich innowacyjne, ulepszone wersje (ang. biobetters), nowoczesne leki generyczne, teranostyka, indywidualizacja terapii, żywność funkcjonalna i terapeutyczna;
  • nowe materiały oraz technologie wykorzystujące możliwości inżynierii materiałowej i biomateriałowej, chemii, biotechnologii i nanotechnologii w profilaktyce schorzeń, medycynie regeneracyjnej i implantologii;
  • opracowanie nowych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych.
 4. Systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością
  • Rozwiązania i technologie dla nowoczesnych systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz w wieku podeszłym – monitorowanie stanu zdrowia, urządzenia i technologie kompensacyjne poprawiające jakość życia, telemedycyna domowa.

Jak dojechać?

Zobacz kampus