Zadania Sekcji

Rozwiń

Do zakresu zadań Sekcji należy pozyskiwanie funduszy na projekty rozwoju Uniwersytetu (rozwoju zasobów ludzkich, systemów zarządczych oraz infrastruktury), a także monitorowanie ich postępu, w tym m.in.:


1) prowadzenie spraw związanych z udziałem Uniwersytetu, jego jednostek i pracowników w programach finansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków przeznaczanych na cele rozwojowe w zakresie pozyskiwania informacji, jej dystrybucji oraz wspierania przygotowania projektów,
2) prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem współfinansowania krajowego dla projektów Uniwersytetu realizowanych z udziałem środków zagranicznych,
3) współpraca przy opracowywaniu budżetów nowych projektów przygotowywanych przez Uniwersytet i jego jednostki,
4) monitorowanie postępu projektów oraz nadzór nad ich sprawozdawczością i ewaluacja, w tym w okresie trwałości projektów,
5) organizowanie szkoleń i seminariów informacyjnych dla pracowników oraz udzielanie indywidualnych porad pracownikom Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania środków na cele rozwojowe.

Jak dojechać?

Zobacz kampus