Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013

Rozwiń

Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego (232 KB)


Podwyższenie jakości kształcenia farmaceutów poprzez unowocześnienie wyposażenia laboratoriów naukowo-dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (191 KB)


Wyposażenie laboratoriów budynku Centrum Naukowo‐Badawczego Medycyny Laboratoryjnej (187 KB)


Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed (194 KB)


Poprawa jakości kształcenia studentów poprzez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed w Gdańsku i APS w Słupsku (241 KB)


Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i badania fizykalnego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku (179 KB)


Pomorska Biblioteka Cyfrowa (232 KB)


Kontynuacja kompleksowej termomodernizacji infrastruktury Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (239 KB)


Przebudowa i wyposażenie Zakładu Toksykologii Środowiska dla potrzeb nowego unikatowego kierunku Zdrowie Środowiskowe w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (311 KB)


Remont i wyposażenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym specjalistycznego laboratorium technologicznego tabletek i innych form nowych leków dla potrzeb współpracy z przemysłem farmaceutycznym (263 KB)


Kompleksowa termomodernizacja infrastruktury Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – budynek przy ulicy Tuwima 15 (273 KB)


Opracowanie studium wykonalności dla "Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny” (766 KB)

Jak dojechać?

Zobacz kampus