Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Rozwiń



Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych (162 KB)


Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej (186 KB)


Oral vaccine delivery system based on spores of Bacillus subtilis (191 KB)


Novel three-dimensional osteosarcoma and osteoblast cultures influence oxidative and nitrosative stress and regulate changes in expression of growth factors receptors in cultures supplemented with growth factors (363 KB)


The role of tetraspanin cd151 in prostate cancer cells migration and invasion – implications for tumour prognostication (184 KB)


Opracowanie molekularnych testów wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca (147 KB)


Badanie wzajemnych modyfikacji metabolizmu energetycznego, funkcji i przeżywalności cholinergicznych komórek neuronalnych i mikroglejowych w warunkach cytotoksycznych (190 KB)


Endogenne związki przeciwdrobnoustrojowe w moczu, ich identyfikacja i toksyczność oraz poziom występowania w zależności od czynników środowiskowych (157 KB)


Badanie mechanizmu niewydolności śródbłonka wywołanej hiperhomocysteinemią u ludzi (159 KB)


Ocena wpływu terapii celowanej szlaków PI3K/Akt/mTOR oraz RAF/MEK/ERK na steroidogenezę, proliferację komórkową oraz apoptozę w raku kory nadnerczy – badania przedkliniczne (406 KB)


Integrated measurement of arterial function and sympathetic nervous system activity: development, validation and application of a new method (122 KB)


Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (197 KB)


Diagnostic markers for investigation of formation and progression of atherosclerotic plaques (176 KB)


Nukleotydy w patologii diagnostyce i terapii chorób serca (329 KB)

Jak dojechać?

Zobacz kampus