Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > PROCES BOLOŃSKI > Informacje ogólne

Informacje ogólne

25 maja 1998 roku na uroczystości z okazji 800 lecia uniwersytetu w Sorbonie ministrowie edukacji z poszczególnych państw – Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji oraz RFN podpisali Deklarację Sorbońską. Zawarte w niej idee ścisłej harmonizacji struktur systemów edukacji w poszczególnych krajach skupiały się w głównej mierze na poprawie zatrudnienia w krajach UE oraz tym samym zwiększenie mobilności osób pragnących kształcić się wewnątrz UE.

19 czerwca 1999 roku ministrowie edukacji ponownie spotkali się na arenie międzynarodowej, jednakże tym razem w większym gronie. 29 państw zgodziło się przystąpić i podpisać Wspólną Deklarację Europejskich Ministrów Edukacji, powszechnie znaną jako Deklarację Bolońską. Jej celem były wspólne działania zmierzające do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach i budowanie spójnego, przejrzystego i konkurencyjnego wobec innych systemów kształcenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area), a także podniesienie poziomu nauczania wraz z owym ujednoliceniem szkolnictwa wyższego na poziomie ogólnoeuropejskim.

W chwili obecnej 47 państw zaangażowanych jest w realizację Procesu Bolońskiego (w tym RP).

do góry

Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
80-210 GDAŃSK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,
e-mail: intrel@gumed.edu.pl