Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > O DZIALE > Co robimy

Co robimy

  • Koordynacja współpracy z zagranicą w ramach umów międzyuczelnianych (dwustronnych, wielostronnych)
  • Przyjmowanie gości i organizowanie delegacji zagranicznych Władz Uczelni
  • Prowadzenie spraw związanych z udziałem Uczelni w programach dydaktycznych (ERASMUS+, NUPACE, CEEPUS itp.)
  • Prowadzenie spraw związanych z projektami rozwojowymi Uczelni dofinansowywanych z funduszy strukturalnych i innych pokrewnych
  • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych

W strukturze organizacyjnej Uczelni Dział podlega:

Prorektor ds. Rozwoju i Organizacji Kształcenia
Prof. dr hab. Jacek BIGDA – pierwszy zastępca Rektora
tel./faks: (058) 349 10 52
e-mail: prorektor.edukacja@gumed.edu.pl

Informacje Działu są dostępne dla pracowników i studentów w serwisie extranetowym GUMed w grupie informacji: Informacje jednostek administracji > Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Programów Rozwojowych

do góry

Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
80-210 GDAŃSK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,
e-mail: intrel@gumed.edu.pl